Истраживање и развој јонских биофлуида

Факултет техничких наука и Пољопривредни факултет
учесници у пројекту Фонда за науку Републике Србије

Јонски биофлуиди као значајан потецијал преноса
и складиштења топлотне енергије

ФТН учесник у пројекту Фонда за науку РС

Крајем августа ове несвакидашње године промолио се из сенке пандемије нови пројекат под називом Истраживање и развој јонских биофлуида (енг. Research and Development of Ionic Biofluids; акроним: RIDIBF) пријављен у оквиру јавног позива ПРОМИС Фонда за науку.

Руководилац пројекта  проф. др Синиша Бикић са Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе Департмана за енергетику и процесну технику, са дугогодишњим учешћем у различитим међународним акцијама које се баве нанофлуидима, формирао је шесточлани тим научника са Факултета техничких наука и Пољопривредног факултета у Новом Саду са жељом да се:

  • • истражују, експериментално и рачунарском динамиком флуида, постојећи, и развијају нови, јонски биофлуиди произведени из пољопривредне биомасе,
  • • подигну знања и повећају могућности младих научника и
  • • побољша лабораторијски капацитет за будућа истраживања јонских биофлуида.

У последњих двадесет година интензивно се истражују својства суспензија наночестица у основној течности, које се називају нанофлуиди. Важност нанофлуида огледа се у могућности да значајно побољшају пренос и складиштење топлотне енергије и на тај начин повећају ефикасност размењивача топлоте, акумулатора топлоте, хидрауличких система и др., смањујући при томе емисију гасова стаклене баште.

Учеснике овог пројекта посебно занима потпуно нова класа нанофлуида – јонски флуиди, а поготово јонски биофлуиди код којих су суспендоване наночестице биолошки материјали (нпр. слама, стабљике кукуруза, сунцокрета, соје, љуске лешника, ораха и др.) који су на располагању у АП Војводини.

У току је набавка више уређаја намењених експерименталном испитивању физичких и хидрауличких својстава јонских биофлуида чије свеобухватно познавање представља основу њиховог правилног избора за различите примене. Резултати овог истраживања донеће нове научне информације које могу допринети подизању нивоa технолошке спремности нанофлуида за њихову даљу примену.

Пројекат траје две године, а прве резултате очекујемо ускоро и радо ћемо их поделити са вама.