Dotnet Kft, Budapest, Hungary, www.dot-net.hu[email protected]

FTB Network Technologies AB, Strängnäs, Sweden, [email protected]

Eddies Billackering AB, Strängnäs, Sweden, [email protected]

Средња машинска школа у Новом Саду, https://www.masinskans.edu.rs/

Fourity Digital Agency, www.fourity.com, [email protected]

SA Consulting GmbH, www.s-а-consulting.com, [email protected]

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад, https://www.vikns.rs/, [email protected]

Normal Architecture Group, www.NAO.NYC

AntCom Kft,  Hungary, www.antcom.hu[email protected]

Kensai Kft,  Hungary, www.kensai.hu[email protected]

Agrisol Kft,  Hungary, www.agrisol.hu[email protected]

Väst Gynkonsult AB, Sweden, [email protected]

Јавно комунално предузеће „Србијагас“, https://www.srbijagas.com/, [email protected]

Гимназија „Светозар Марковић“, Нови Сад, https://s-markovic.edu.rs/, [email protected]

Техничка школа, Кикинда, https://tsk.edu.rs/, [email protected]

Green Mile Team d.o.o., http://www.greenmileteam.com/, [email protected]

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево, Универзитет у Крагујевцу, http://www.mfkv.kg.ac.rs/

Нове кикиндске новине, http://kikindske.rs/

Гимназија и економска школа „Јован Јовановић Змај“, Оџаци, http://www.gesjjz.edu.rs/, [email protected]

MIS Sistem d.o.o., https://www.missistem.co.rs/

Катедра за механику флуида, Машински факултет, Универзитет у Београду, http://fluidi.mas.bg.ac.rs/,  а[email protected]

Катедра за хидрауличне машине и енергетске системе, Машински факултет, Универзитет у Београду, http://hidro.mas.bg.ac.rs/ , [email protected]

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, Аутономна покрајина Војводина, Република Србија, http://www.vojvodina.gov.rs/, [email protected], [email protected]

Гимназија „Жарко Зрењанин“, Врбас, https://gimnazijavrbas.edu.rs/, [email protected] 

Гимназија и економска школа „Светозар Mилетић“, Србобран, https://gimnazija-srbobran.edu.rs/, [email protected]

Гимназија „Јан Колар”, Бачки Петровац, http://www.jankollar.org/sr/, [email protected]

Јавна медијска установа „Радио-телевизија Војводине“, www.rtv.rs, [email protected]

Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци, Босна и Херцеговина, http://mf.unibl.org/, [email protected]

Завод за хидротехнику и геотехнику, Грађевински факултет, Свеучилиште у Ријеци, Ријека, Хрватска, https://www.gradri.uniri.hr/, [email protected]

Машински факултет, Универзитет у Сарајеву, Сарајево, Босна и Херцеговина, https://www.mef.unsa.ba/, [email protected]

Технички факултет, Универзитет Свети Климент Охридски, Битољ, Северна Македонија, http://www.tfb.edu.mk/,  [email protected]

Политехнички факултет, Универзитет у Зеници, Зеница, Босна и Херцеговина, https://ptf.unze.ba/, [email protected]

Биосенс, Нови Сад, Србија, https://biosens.rs/

Машински факултет, Технички универзитет у Лублину, Лублин, Пољска, http://www.pollub.pl/, професор Хуберт Дебски

Терминг, Кула, Србија, https://termingkula.rs/sr/terming-index

Уљарице Бачка, Нови Сад, Србија, http://www.uljaricebacka.com

Грејач – Комерц д.о.о., Србија, http://www.grejac-komerc.co.rs/

Факултет за инжењерство и менаџмент, Политехнички универзитет у Темишвару, Хунедоара, Румунија, https://www.upt.ro/Informatii_engineering-and-management-of-hunedoara_90_en.html, [email protected]

Центрогас, Нови Сад, Србија, http://www.uljaricebacka.com/en

Ива процесна опрема, Аранђеловац, Србија, www.ivaprocesnaoprema.com

Градски онлине, портал, Србија, https://gradski.online/, Саша Урошев

Инжењеринг компанија д.о.о., Смедерево, Србија, http://www.engineering.co.rs/druga.htm

AllerAqua Balkan, Сечањ, Србија, https://www.aller-aqua.com/press/aller-aqua-balkan

AxFlow, https://www.axflow.com/sr-rs/kontakt,  [email protected]

Frezal d.o.o., http://www.frezal.rs/index.html, [email protected]

Tapflo, https://www.tapflo.rs/, [email protected]

Гимназија „Лаза Костић“, Нови Сад, http://www.gimnazijalazakostic.edu.rs , [email protected]

Гимназија „20. октобар“, Бачка Паланка, https://gimnazijabp.edu.rs/. [email protected]

Техничка школа „Милева Марић – Ајнштајн“, Нови Сад, Србија, http://mmaricajnstajn.edu.rs/ , [email protected]

Техничка школа „Павле Савић“, Нови Сад, Србија, http://tspavlesavic.edu.rs/, [email protected]

GranExport доо., Панчево, Србија, https://www.granexport.rs