Мерење густине јонског биофлуида

Бикић, С., Радојчин, М., Букуров, М., Павков, И., Вранеш, М., Паповић, С., Берберовић, Е.

XXXIV Национална конференција процесна техника и енергетика у пољопривреди – ПТЕП 2022, 03-08. април 2022. Сокобања, хотел Моравица.

Хидротермичка карбонизација стабљике кукуруза

Радојчин, М., Павков, И., Бикић, С., Стаменковић, З., Букуров, М., Деспотовић, Б., Олушки, Н., Афиф, Р.А.

13th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection – SEEP2021, 13-16 September 2021, BOKU, Vienna, Austria, Proceedings of SEEP2021, pp 143-149, ISBN: 978-3-900932-87-9


https://bokubox.boku.ac.at/#787e317d7f26ad81828ccc9a7bbdcc29

Нумеричко истраживање утицаја односа L/D и турбулентног Прантловог број на раслојавање температурског поља у супротносмерној вртложној цеви

Ј. Буразер, Ђ. Новковић, А. Ћоћић, М. Букуров и М. Лечић

Journal of Applied Fluid Mechanics, Vol. 15, No. 5, pp. 1503-1511, 2022.
Available online at www.jafmonline.net, ISSN 1735-3572, EISSN 1735-3645.
https://doi.org/10.47176/jafm.15.05.1168

https://www.jafmonline.net/article_2083.html

Експериментално истраживање вискозности и топлотне проводљивости дисперзије честица пољопривредне биомасе у етилен гликолу

Bikić, S., Radojčin, M., Pavkov, I., Bukurov, M., Despotović, B., Stamenković, Z., Oluški, N., Afif, R.A. Experimental investigation on viscosity and thermal conductivity of dispersion of agricultural biomass particles in ethylene glycol. 13th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection – SEEP2021, 13-16 September 2021, BOKU, Vienna, Austria, Proceedings of SEEP2021, pp 131-136, ISBN: 978-3-900932-87-9

https://bokubox.boku.ac.at/index.php/#83c6ceaa987ccbbffe36e019155d015f

Eкспериментално истраживање индекса преламања дисперзије честица пољопривредне биомасе у етилен гликолу

Bikić, S., Radojčin, M., Pavkov, I., Bukurov, M., Despotović, B., Stamenković, Z., Oluški, N., Experimental Investigation on Refractive Index of Dispersion of Agricultural Biomass Particles in Ethylene Glycol. 3rd European Symposium on Nanofluids ESNf, 9-10 September 2021, Iasi, Romania,

https://nanoconvex.eu/wp-content/uploads/2021/09/FINAL_ESNf-2021_programme.pdf

Побољшање транспортних својстава етилен гликола кофеином – термодинамички и рачунарски докази

Vraneš, M., Bikić, S.,Radović, I., Tot, A.,Papović, S., Borović, T.T., Kijevčanin, M., Zarić, M. (2021). Improving ethylene glycol transport properties by caffeine – thermodynamic and computational evidence, Journal of Molecular Liquids, 333(2021),

https://doi.org/10.1016/j.molliq.2021.115918