Fotografija za objavu (2)

Армин Мешак магистрирао на тему нанофлуида

У четвртак 30.09.2021. је на Машинском факултету Универзитета у Сарајеву колега Армин Мешак успешно одбранио магистарски рад са насловом „Анализа принудне конвекције Бингамовог нанофлуида“ пред комисијом у следећем саставу: проф. др Ејуб Џаферовић (председник), доц. др Амра Хасечић (члан и ментор) и проф. др Синиша Бикић (члан и ментор). Армин Мешак је део магистарског рада урадио у оквиру ЦЕПУС пројекта „Подизање знања и раззмена искуства у РДФ-у“ током свог истраживачког боравка на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду у летњем семестру школске 2020/21. године. Чланови пројектног тима ПРОМИС пројекта „Истраживање и развој јонских биофлуида – РИДИБФ“ бавиће се принудном конвекцијом јонских биофлуида у другој години реализације пројекта. Честитамо Армину и желимо му пуно успеха у даљем животу и раду.