Fotografija za objavu boku

Летња школа рачунарске динамике флуида на БОКУ

У периоду од 02.05.2022. до 09.05.2022. на БОКУ  (“Universität für Bodenkultur Wien”), Универзитету у Бечу, одржана је “Летња школа рачунарске динамике флуида” у оквиру ЦЕЕПУС мреже “Подизање знања и размена искуства у РДФ” (РС-1012-07-2122). Учесници школе били су предавачи и студенти докторских студија из следећих институција учесница ЦЕЕПУС мреже:

о Институт за процесно и енергетско инжењерство, БОКУ,

о Машински факултет, Универзитет у Сарајеву,

о Политехнички факултет, Универзитет у Зеници,

о Машински факултет, Универзитет у Бања Луци,

о Машински факултет, Универзитет у Београду и

о Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду.