objavljen rad

Наш рад прихваћен у „Хемији чврстих горива“

Научни рад са насловом “Хидротермичка карбонизација пољопривредне биомасе: карактеризација хидро чађи за производњу енергије “ који је настао као резултат рада чланова пројектног тима у оквиру ПРОМИС пројекта “Истраживање и развој јонских биофлуида” прихваћен је за објављивање у међународном часопису „Хемија чврстих горива“.