Fotografija za objavu 1 mr

Презрнтација проф. Миливоја Радојчина на СЕЕП2021

У четвртак 16.09.2021. проф. др Миливој Радојчин презентовао је рад под називом „Хидротермичка карбонизација шапурике“ на конференцији „13. међународна конференција о одрживој енергији и заштити животне средине – СЕЕП2021“ („13th International Conference on Sustainable Energy & Environmental Protection – SEEP2021″). Рад је настао као резултат истраживања чланова тима пројекта „Истраживање и развој јонских биофлуида – РИДИБФ“ финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.