Fotografija za objavu 1 (2)

ПТЕП 2022 и рад „Мерење густине јонског биофлуида“

У понедељак 04.04.2022. проф. др Синиша Бикић презентовао је рад под називом „Мерење густине јонског биофлуида“ на 34. националној конференцији „Процесна техника и енергетика у пољопривреди – ПТЕП2022“ која се одржава од 03.04.2022. до 08.04.2022. у хотелу Моравица у Соко Бањи. Рад је настао као резултат ПРОМИС пројекта „Истраживање и развој јонских биофлуида “ финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије.