Fotografija za objavu

Рад на мастер тези студента Машинског факултета Универзитета у Сарајеву на ФТН-у

Амер Мулић  боравиће у периоду од 07.04.2022. до 06.07.2022. на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду у оквиру ЦЕЕПУС мреже „Подизање знања и размена искуства у РДФ“ (М-1012-2122-157825). У оквиру свог боравка Амер Мулић радиће део своје мастер тезе на тему „Анализа утицаја угла наслага на коефицијент протока и поврат притиска код струјања гаса кроз мјерне бленде са више отвора”.