rad u Energies

Рад прихваћен у „Енергијама“!

Рад под називом „Нумеричка анализа перформанси преноса топлоте јонске течности и јононанофлуида са термофизичким својствима зависним од температуре“ чији је један од коаутора руководилац пројекта „Истраживање и развој јонских биофлуида“ проф. др Синиша Бикић прихваћен је за објављивање у међународном часопису „Енергије“.