Fotografija za objavu (9)

Студентске праксе у „Нови Сад- Гас“ д.о.о.

У уторак 08.03.2022. на Факултету техничких наука одржали су састанак шеф дистрибуције гаса фирме “Нови Сад – Гас“ д.о.о. дипл.маш.инж Љубомир Бубњевић и шеф Катедре за механику флуида и хидропнеуматске системе проф. др Синиша Бикић. Тема састанка била је реализација праксе студената модула Гасна и нафтна техника у фирми “Нови Сад – Гас“ д.о.о.