fbt

Учешће РИДИБФ тима на међународној конференцији у Сегедину

Чланови тима ПРОМИС пројекта „Истраживање и развој јонских биофлуида“ финансираног од стране Фонда за науку Републике Србије учествовали су на међународној конференцији „Међународна конференција о науци, технологији, инжењерству и економији“ (International Conference on Science, Technology, Engineering And Economy – ICOSTEE 2022) која је у четвртак 24.03.2022. одржана на Факултету за инжењерство, Универзитета у Сегедину. У оквиру конференције презентована су два рада која су настала као резултат пројекта „Примена УВ.ВИС спектроскопије за процену стабилности јонских биофлуида“ (Application of UV/VIS spectroscopy for assessment of iobiofluid stability) и „Лабораторијско постројење за истраживање принудне конвекције јонских биофлуида“ (Laboratory facility for research of forced convection of iobiofluids). Током боравка у Сегедину чланови пројектног тима искористили су прилику да се обрате студентима Факултету за инжењерство у циљу промовисања пројекта. Студенти су позвани да у оквиру Еразмус+ к1 програма и ЦЕЕПУС мрежа „Подизање знања и размена искуства у РДФ“ и „Поправљање квалитета хране иновативним прехрамбеним технологијама“ бораве на Универзитету у Новом Саду и баве се истраживањем и развојем јонских биофлуида у оквиру својих студентских радова.